פירות התרפיה במוסיקה

 • השגת רווחה נפשית
 • פתוח יכולות אישיות, רגשיות וחברתיות.
 • מתן כלים לבטוי העצמי, הן מבחינה רגשית והן מבחינה חברתית.
 • שפור האינטראקציה עם האחרים - פיתוח יכולות תקשורת.
 • שנוי דפוסי התנהגות.
 • שנוי דפוסי חשיבה.
 • שפור הדמוי העצמי.
 • שיפור יכולות קשב ורכוז.
 • פתירת דילמות וחיזוק בחירות אישיות.
 • הרחבת העולם הפנימי של המטופל.
 • הרחבת יכולות היצירה.
 • הכרה ביכולות היצירה של המטופלים.
 • קבלת הכלים להבעת רגשות שונים, בדרכים שונות.
 • היכולת ליצור ולקבל פידבק על היצירה.
 • חלוקת היצירה עם אחר.
 • פיתוח רגישות לאחרים.
 • פיתוח שיתוף פעולה עם אחרים.