למי מיועד

 

למי מיועד? כל אדם, הזקוק לסיוע, ובעל נכונות לשלב מוסיקה בחדר הטפול. אין צורך בידע מוסיקלי קודם.