השירותים המוצעים

השירותים המוצעים:

  • תרפיה במוסיקה לשם טפול רגשי-התנהגותי-חברתי.
  • הדרכת הורים, בצמת דרכים.
  • הדרכת הורים לילדים עם צרכים מיוחדים.
  • הדרכת הורים לילדים מחוננים.
  • עזרה בגבוש והחלטה, בדרך להורות יחידנית מבחירה.
  • הדרכות מקצועיות למנהלים: הכנסת אמנות ומוסיקה ככלי לגיבוש עובדים.
  • הקול האנושי כמראה ניהולית.